Thursday , June   20, 2019
Thursday , June   20, 2019

സ്‌നേഹം പകുത്ത് നൽകിയ പൊന്നാനിയിലെ നോമ്പുകാലം

റമദാനിൽ പെന്നാനിക്കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. പാനീസ് വിളക്കിന്റെ വെട്ടമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങാടി നിലവാരത്തിലാണെങ്കിലും ഖയ്യൂമിന്റെ കൂടെയിരുന്നു കഴിച്ച പത്തിരിയോളം വരില്ല ഒന്നും.
സ്‌നേഹത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഓരോ നോമ്പുകാലത്തും ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമയായി ഖയ്യൂമും അവന്റെ ബാപ്പയും കടന്നു വരും. 

പരമ്പരാഗതമായി സമുദായങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച സ്‌നേഹ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അടിയുറച്ച മത സൗഹാർദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഹിന്ദുവും മുസ്‌ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും സാംസ്‌കാരികമായി കൂടിക്കഴിയണം. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഹ്ലാദവും ദുഃഖവും പങ്കുവെക്കണം. കുട്ടികൾ എന്റേയും നിന്റേയും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരണം. അങ്ങനെയൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ബാല്യകാലമാണെനിക്ക്. 
മതമൈത്രിയുടെ പൊൻനിലാവ് പരക്കുന്ന പൊന്നാനിക്കളരിയിൽ ജീവിക്കാനായതാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം. ചരിത്രത്തിലെ പല ദംഷ്ട്ര വളവുകളേയും വെല്ലുവിളിച്ച് മതമൈത്രി നിലനിർത്തിപ്പോന്ന നാടാണ് പൊന്നാനി. സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയ എനിക്ക് അയൽവാസി അബ്ദുൾ ഖയ്യൂമായിരുന്നു ഏക കളിക്കൂട്ടുകാരനും കൂടപ്പിറപ്പും. ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഖയ്യൂമിന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ഖയ്യൂം. ഞങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടാൽ എവിടെ രാമാനുണ്ണീ..? അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഖയ്യൂം എന്ന് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
നോമ്പ് കാലത്താണ് കൂടുതൽ ആനന്ദം. നോമ്പുതുറ സമയത്ത് ഖയ്യൂമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ തേടിയുളള വിളി വരും. ഞാൻ കൡക്കളം വിട്ടു പോയാലും എന്നെ അവർ കാത്തിരിക്കും. ഒരിക്കൽ റമദാനിൽ ഞാനും ഖയ്യൂമും സ്റ്റ്പ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ വെച്ച് കളിക്കുകയായിരുന്നു. ഖയ്യൂമിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയി. വീട്ടിൽ പ്രശ്‌നമായി. നോമ്പുകാരനായ ഖയ്യൂം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവന് പിന്തുണയുമായി ഞാനും എന്റെ വീട്ടിൽ നോമ്പുകാരനായി വൈകും വരെ കിടന്നു. ഒടുവിൽ ഖയ്യൂമിന്റെ പിതാവ്  ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ തിരിച്ചുതന്നു. നോമ്പുതുറ സമയത്തെ ഖയ്യൂമിന്റെ ബാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഞങ്ങളെ ആനന്ദത്തിലാക്കി. എന്നേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി നോമ്പു തുറപ്പിച്ചു. നോമ്പ് എടുത്തുളള നോമ്പ#ുതുറയാണ് നോമ്പെടുക്കാതെയുള്ള നോമ്പ് തുറയേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് അന്നാണ് എനിക്ക് ബോധ്യമായത്.
പൊന്നാനിയിലെ പൗരപ്രമുഖനായിരുന്നു ഖയ്യൂമിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദുല്ല ഹാജി. സാത്വികനും തികഞ്ഞ ഭക്തനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്‌കാരത്തിന്റെ പടികൾ കയറിപ്പോകാൻ താങ്ങാവുന്ന കൈവരികളായിരിക്കണം മതവിശ്വാസവും ദൈവ വിശ്വാസവും എന്ന് തന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും അദ്ദേഹം ഉദാഹരിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിലേ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയ എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക സ്‌നേഹമായിരുന്നു. ചെസ്സ് കളിയിൽ ഖയ്യൂമിനെതിരെ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടം. അച്ഛനില്ലാത്ത ഞാൻ തോൽക്കരുതെന്ന് അബ്ദുല്ല ഹാജിക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു.
റമദാനിൽ പെന്നാനിക്കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. പാനീസ് വിളക്കിന്റെ വെട്ടമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങാടി നിലവാരത്തിലാണെങ്കിലും ഖയ്യൂമിന്റെ കൂടെയിരുന്നു കഴിച്ച പത്തിരിയോളം വരില്ല ഒന്നും.
സ്‌നേഹത്താൽ ഊട്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഓരോ നോമ്പുകാലത്തും ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമയായി ഖയ്യൂമും അവന്റെ ബാപ്പയും കടന്നു വരും. ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വേലികൾക്കപ്പുറം ദൈവത്തോളം ഉയരമുള്ള ഒന്നാണ് സ്‌നേഹം. അതുകൊണ്ട് എന്റ കണ്ണുകൾ ഈറനാക്കുന്ന മരിച്ചവരുടെ ചുരുക്കം സ്മൃതികളിൽ ഖയ്യൂമിന്റ ബാപ്പ അബ്ദുല്ല ഹാജിയും എക്കാലത്തും പ്രശോഭിക്കുന്നു.
 

Latest News