Tuesday , May   21, 2019
Tuesday , May   21, 2019

കേരള ബാങ്ക് യാഥാർഥ്യമാവുന്നു 

എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ ബിൽ നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നതും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം ആർ.ബി.ഐയുടെ കൈകളിലേക്ക് പരിപൂർണമായും മാറരുത്. 

കേരള ബാങ്ക് വൈകാതെ പ്രാവർത്തികമാവുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് റിസർവ് ബാങ്കും നബാർഡും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന് മാതൃകയായ സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിമാനമാകും കേരള ബാങ്ക് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
സംസ്ഥാനത്തെ 13 ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൽ ലയിച്ച് കേരള സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന കേരള ബാങ്ക് രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. മലപ്പുറം ജില്ലാ ബാങ്കിനെ കൂടി കേരള ബാങ്കിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഇടപെടലുകൾ തുടരുന്നുണ്ട്. 
ലയനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും കേരളം വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാമീണ തലത്തിലും ടൗണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രാഥമിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായി മറ്റൊന്നും മേൽത്തട്ടിൽ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കും ഉൾപ്പെടുന്ന ത്രിതല സംവിധാനമാണ് നിലവിലേത്. ഇത് ദ്വിതല സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറും. ഘടനയിലെ ഈ മാറ്റത്തോടെ ഏറ്റവും പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടുതൽ ബാങ്കിങ് സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ശാഖകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവു വരുത്തേണ്ടിവരുമോ, ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീറാം കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദേശമാണ് ജീവനക്കാരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ, കേരള ബാങ്ക് നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ആരുടെയും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എ ക്ലാസ് അംഗങ്ങളായ സംഘങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡിലും പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടാകും. നയരൂപീകരണത്തിലും ഘടനാ മാറ്റത്തിലും നിർണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ വലിയ തോതിൽ ഓഹരികൾ കൈമാറി വരുന്ന സംഘങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമെന്നത് സഹകാരികളിലെ ആശങ്കയ്ക്കും ഏറെക്കുറെ അറുതി വരുത്തുന്നുണ്ട്.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് കേരള ബാങ്ക്. സഹകരണ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള ബാങ്കിന്റെ നടപടികളും വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കാലതാമസം മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. റിസർവ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ടുവെച്ച 19 വ്യവസ്ഥകളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് അധികൃതർ തൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക് അധികൃതരുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് കേരള ബാങ്കിനായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചത്. നബാർഡും കേരള ബാങ്കിനായുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൃപ്തരാണ്. നബാർഡ് മുന്നോട്ടുവെച്ച മൂന്ന് നിർദേശങ്ങൾക്കൊപ്പം റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി അവർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് 31 നകം ശേഷിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി റിസർവ് ബാങ്കിന് കൈമാറും. ഇവയും നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചതും അടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് അനുമതിക്കാര്യം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിക്കും. തുടർന്ന് കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമാകും ഇത്.
റിസർവ് ബാങ്കിനേക്കാൾ നബാർഡിന്റെ നിർദേശങ്ങളെയാണ് സഹകരണ മേഖല തുടക്കത്തിൽ ആശങ്കയോടെ കണ്ടത്. തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദേശങ്ങൾ ഉപദേശ രൂപേണയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് നബാർഡ് അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. 23 ഉപാധികളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. അധികവും കേരള ബാങ്കിന്റെ വരവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നവയാണെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ. ലയനത്തിനെതിരെ കോടതി ഉത്തരവുകളോ, തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന നിർദേശമോ ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നാണ് ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലയനത്തിനായി ഏതൊക്കെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ, അതെല്ലാം സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് വാങ്ങിയിരിക്കണം; ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ബാങ്കിംഗ് ലൈസൻസ് ആർഡിഐയ്ക്ക് തിരിച്ച് നൽകണം എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു നബാർഡ് നിർദേശങ്ങൾ.
ലയനത്തിനു മുമ്പായി എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കിയിരിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നബാർഡ് സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. നബാർഡിന്റെ ഈ നിബന്ധനകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി മറിച്ചൊരാശങ്കയും വേണ്ടെന്നതാണ് പുതിയ സാഹചര്യം.
അതേസമയം, മോഡി സർക്കാരിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക നയവും കോർപറേറ്റ് പ്രീണനവും മൂലം രാജ്യത്ത് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുൾപ്പെടെ 12 വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലാണെങ്കിലും അറ്റ നഷ്ടത്തിലാണ്. നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി, തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുന്ന വായ്പകൾ എന്നിവ മൂലം തുക വകയിരുത്തേണ്ടി വന്ന, നഷ്ടത്തിലായ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്കു മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്താൻ ആർബിഐ നിർബന്ധിതമാക്കുമോ എന്ന വിഷയം ചില കോണുകളിൽ നിന്നുയരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സ്ഥിതിയിലും സമാനമായ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ബാങ്ക് പ്രവർത്തന ലാഭത്തിലാണ്. നഷ്ടം കുറച്ചുവരാൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ആശാവഹമാണ്.
കേരള ബാങ്കിന് അനുമതി നൽകുന്നതിന് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ് മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയാകില്ലെന്നാണ് ആർബിഐ നിലപാടും. റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കമ്പനി നൽകുന്ന സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് നിഷ്‌കർഷിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം പാർലമെന്റ് പാസാക്കാനിരിക്കുന്ന എഫ്ആർഡിഐ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും ധാരണ ഉണ്ടാകണം എന്നും പറയുന്നു. കേരള ബാങ്ക്, ആർബിഐയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാവുമെന്നതിനാൽ എഫ്ആർഡിഐ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സഹകരണ മേഖലയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകരുത്. ഈ ബില്ലിലെ സെയിൽ ഇൻ ക്ലോസ് എന്ന വ്യവസ്ഥ ദോഷകരമാണ്. ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനം പ്രതിസന്ധിയിലായാൽ നിക്ഷേപ തുക ഉപയോഗിച്ച് അത് പരിഹരിക്കാമെന്നതാണ് വ്യവസ്ഥയുടെ അന്തഃസത്ത. നിക്ഷേപത്തെ ഓഹരിയാക്കി മാറ്റാനാകും. റസലൂഷൻ കോർപറേഷൻ എന്ന പുതിയ സ്ഥാപനമായിരിക്കും പ്രതിസന്ധിയിലായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. 
എഫ്.ആർ.ഡി.ഐ ബിൽ നിയമമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാനാകുമെന്നതും ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം ആർ.ബി.ഐയുടെ കൈകളിലേക്ക് പരിപൂർണമായും മാറരുത്.

Latest News