Monday , March   18, 2019
Monday , March   18, 2019

കേരള ബാങ്ക്: പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം

ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ഏകീകരിച്ച് ഉടനാരംഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണം പ്രതിസന്ധിയിലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബാങ്ക് തുടങ്ങാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് മുന്നോട്ടു വെച്ച നിബന്ധനകളിൽ ഒന്നായ എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്ന നിബന്ധനയാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം. കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്ന യുഡിഎഫ്, തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന 5 ജില്ലാ ബാങ്കുകൾ പ്രമേയം പാസാക്കില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ബാങ്ക് രൂപീകരണം സർക്കാരിനു മുന്നിൽ കീറാമുട്ടിയായിരിക്കുന്നത്. 
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ എസ്.ബി.ഐയുമായി ലയിച്ചതിന് ശേഷം കേരളത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ബാങ്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടേതു മാത്രമായിരുന്ന നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് എന്നേ ഇല്ലാതായി. 
ഫെഡറൽ, കാതലിക് സിറിയൻ, ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കുകളുടെ ആസ്ഥാനം കേരളത്തിലാണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ബാങ്കും പോലെ തന്നെയാണ്  മലയാളികൾക്ക് അവയും.  എസ്ബിഐ ആകട്ടെ, ചെറുകിട ഇടപാടുകാർ ആവശ്യമില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഈ വിടവ് നികത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗമായാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ കേരള ബാങ്കിനെ കാണുന്നത്.
കേരളത്തിലെ ജനകീയമായ, വേരുറച്ച ബാങ്കിങ് ശൃംഖലയാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ. സാധാരണക്കാർ ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ കൂടിയാണ് ഇവ. എന്നാൽ നിലവിലെ രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനക്ക്
ഗുണപരമായി സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് അതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ശ്രീറാം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ ഇവക്കുണ്ട്. 
ഈ കുറവുകൾ മറികടക്കാനും എസ്.ബി.ടി ഉണ്ടാക്കിയ വിടവ് നികത്താനുമായാണ് കേരള ബാങ്ക് എന്ന ആശയം രൂപപ്പെടുന്നത്. സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത ഉപയോഗിക്കുകയും അതിന്റെ പരിമിതികൾ മറികടക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശ്യം.
കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നിലവിൽ പിന്തുടരുന്നത് ത്രിതല സംവിധാനമാണ്. അതായത് എറ്റവും താഴെ പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഈ ബാങ്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അവക്കും മുകളിലായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കെഎസ്‌സിബി (കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക്). 
14 ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കീഴിൽ 804 ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. ഇവക്കെല്ലാം ചേർന്ന് 60,000 കോടി നിക്ഷേപവും കെ.എസ്.സി.ബിക്ക് 8000 കോടി നിക്ഷേപവുമുണ്ട്. 
ഈ രണ്ട് ബാങ്കുകളും ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ എസ്.ബി.ടിയുടെ നിക്ഷേപ ആസ്തിയുടെ അടുത്തെത്തും കേരള ബാങ്കിന്റെ ആസ്തി എന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു.
ത്രിതല ബാങ്കിങ് ഘടനക്ക് പകരം രണ്ട് തലങ്ങളുള്ള ബാങ്കിങ് ഘടനയാണ് കേരള ബാങ്കിനായി റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതായത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുമായി ലയിപ്പിക്കുക. ഈ ബാങ്കിനെയാണ് കേരള ബാങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നിലവിലേത് പോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും.
കേരള ബാങ്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ജനങ്ങളാൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു പുതു തലമുറ ബാങ്ക് നിലവിൽ വരും. ഇത് കൂടുതൽ സുതാര്യവും ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദവും ആവും.  സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പണം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.  എന്നാൽ കേരള ബാങ്കിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇതും സാധ്യമാവും. ഈ പരിമിതിയേയും കേരള ബാങ്കിനു മറികടക്കാനാകും. 
കേരള ബാങ്ക് സഹകരണ മേഖലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതു നല്ലതു തന്നെ. അപ്പോഴും സഹകരണ മേഖലയുടെ പരിമിതികൾ അതിനെ ബാധിച്ചുകൂടാ. ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകളിൽ മാത്രമല്ല, നിയമനങ്ങളിലടക്കം അഴിമതി പാടില്ല. സഹകരണ ബാങ്കുകളെ പോലെ വൻ പലിശാ നിരക്കും പാടില്ല. 
എല്ലാവിധ ബാങ്കിങ് നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്ന, മറ്റ് ബാങ്കുകളുടേതിന് സമാനമായ പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ജനകീയ സ്വഭാവം കൈവിടുകയുമരുത്. അമിതമായ കക്ഷിരാഷ്ട്രീയവും ഇല്ലാതാക്കണം. ചെറുകിട വാണിജ്യ വ്യവസായ ബാങ്കിങ്, കോർപറേറ്റ് ബാങ്കിങ്, കൺസോർഷ്യം ലെൻഡിങ്, ട്രഷറി മാനേജ്മെന്റ്, വിദേശ ധനവിനിമയം, വിദേശ നിക്ഷേപം തുടങ്ങി വൻകിട ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. ഉപഭോക്തൃ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയായി ഇത് മാറും.
 ഇതുവഴി സംസ്ഥാന വികസനത്തിൽ ഗണ്യമായ പങ്കു വഹിക്കാനാകുമെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേരളത്തിലെ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം  കുറവാണ്. പൊതുവിൽ നമ്മുടെ പണം പുറത്തേക്കൊഴുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കേരള വികസനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ബാങ്ക് മാറണം. ആ ദിശയിലുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണം. അവിടേയും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾ തടസ്സമാകരുത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ബാങ്കും കാലങ്ങളായി ഓരോ പാർട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്.
 മെമ്പർഷിപ്പു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുതൽ തങ്ങളുടെ പിടി വിടാതിരിക്കാൻ ഇവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. വളം പോലെ കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽപനക്കായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പോക്കറ്റിലേക്കും പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്കും പണം കൊടുക്കണം. തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായി പരസ്യ രൂപത്തിലും മറ്റും വൻതുകയാണ് ഈ ബാങ്കുകൾ നൽകുക. ഇവിടത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർണമായി പിഎസ്‌സിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. അവ മിക്കവാറും പാർട്ടിക്കാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കായി വീതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെല്ലാം മാറണം. ഇതിന്റെയെല്ലാം കാലം കടന്നുപോയി എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തികച്ചും പ്രൊഫഷണലാകണം. ആധുനികമാകണം.
ഇപ്പോൾ കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിനു തടസ്സം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രതിപക്ഷവുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് സർക്കാർ ശ്രമിക്കണം. എൽ.ഡി.എഫ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നു
തന്നെയാണ് യു.ഡി.എഫിന്റെ ഭയം. അതു മാറ്റണം. ഇരുകൂട്ടരും ചേർന്ന് കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ കേരളത്തിന്റെ തനതായ വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് സമവായത്തോടെ കേരള ബാങ്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം.

Latest News